Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Analiza sprawy

Sprawy znajdujące swój finał w sądzie zwykle mają dość długą historię, która naznaczona jest wieloma zdarzeniami zaogniającymi lub łagodzącymi konkretny spór. Emocje towarzyszące osobom bezpośrednio zaangażowanym w konflikt często uniemożliwiają jego kompromisowe rozstrzygnięcie, a dążenie do konfrontacji sądowej staje się celem samym w sobie. Należy jednak zawsze traktować drogę sądową jako ostateczność - rezygnacja z procesu w sytuacji, gdy pozycja procesowa powoda jest niekorzystna to nieraz rozwiązanie bardziej racjonalne, niż zainicjowanie pieniaczej batalii sądowej i w konsekwencji związany z porażką obowiązek poniesienia kosztów procesu.

Przed wystąpieniem na drogę sądową zawsze warto poddać sprawę pod osąd prawnika, który obiektywnie i bez emocji przeanalizuje wszystkie za i przeciw planowanych posunięć. Nasze Kancelarie w Lublinie świadczą usługi w tym zakresie w ramach zlecanych konsultacji prawnych. Po przedstawieniu przez Klienta szczegółowego stanu faktycznego sprawy oraz wszystkich dokumentów istotnych dla jej meritum, dokonujemy jej przekrojowej analizy i oceniamy, czy i w jakim zakresie możliwe jest osiągnięcie pożądanego przez Klienta celu. Wczesny kontakt z prawnikiem pozwala z reguły uniknąc wielu rozczarowań. Jeżeli istnieje kilka ścieżek postępowania, wskazujemy optymalną z nich lub na życzenie Klienta przedstawiamy je wszystkie, wraz z zasygnalizowaniem mocnych i słabych stron poszczególnych wariantów. Oferujemy swoją pomoc w ramach mediacji, a przy sprawach wątpliwych sugerujemy zaś zawarcie ugody i kompromisowe rozstrzygnięcie problemu.

Rozpoznawane przez sądy powszechne sprawy cywilne skupiają całe spektrum sporów i nieporozumień występujących w stosunkach gospodarczych, sąsiedzkich, rodzinnych i wszystkich innych składających się na interakcję społeczną. Poza pewnymi wyjątkami (np. z zakresu prawa rodzinnego) sprawy takie w większości mogą być załatwione polubownie, w drodze porozumienia lub z udziałem notariusza. Jeśli jednak strony nie są w stanie się dogadać, pozostaje przekazać sprawę do sądu - tutaj właśnie pomocni będą dobrzy prawnicy. Poprzedza to zazwyczaj przesądowa wymiana korespondencji i już na tym etapie warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy dobrego prawnika - więcej w tym zakresie można wyczytać w sekcji "wezwanie do zapłaty" na niniejszym portalu. Przy braku porozumienia nie należy jednak zbyt śpieszyć się z wysyłaniem pozwu. Otóż zasadność drogi sądowej postrzegana z perspektywy sądu nie zawsze odpowiada oczekiwaniom stron, co potwierdzą doświadczeni adwokaci. Niektóre potrzeby stron nie znajdują idealnego odzwierciedlenia w instytucjach prawnych oraz formułowanych roszczeniach materialnoprawnych albo nie są tanie. Najczęstszy problem to ustalenie rozmiaru szkody - to co dla strony jest szkodą oczywistą, musi zawsze podlegać weryfikacji pod kątem przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Prywatne wyliczenia nie muszą wcale być, wbrew przekonaniu strony, idealnym dowodem, podobnie jak wykonane na własne zlecenieopinie specjalistyczne mogą nie znaleźć uznania sądu jako dokumenty prywatne. Wielką niewiadomą są zawsze także świadkowie, których przychylność oraz pamięć może ulegać z biegiem czasu zmianie. Inny problem to ewentualne przedawnienie oraz legitymacja procesowa stron. Często taka usługa prawna - analiza bądź opinia radcy prawnego czy adwokata, podważa założenia uznawane przez stronę za pewnik. Przykładowo - umowa, z której strona wylicza już kary umowne okazuje się nieważna lub nieprecyzyjna albo pisma wysyłane są na wadliwe adresy co wpływa na wymagalność roszczeń, itp. Rozmowa z prawnikiem - praktykiem powinna otworzyć stronie oczy na ryzyka i niepewności związane z postępowaniem sądowym. Proces to ostateczność i zawsze należy dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. Jeśli to jest niemożliwe należy zważyć wszelkie za i przeciw, skalkulować ryzyko finansowe i dobrze przygotować się do sprawy sądowej. Obejmuje to m.in. zebranie wszystkich dostępnych materiałów związanych ze sprawą - umów, faktur, wezwań, maili itp. Dla strony niewątpliwie istotna będzie informacja przygotowana przez dobrych prawników na temat rzeczywistych kosztów, które mogą wiązać się z procesem. Dotyczy to zarówno kosztów sądowych, jak i obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przeciwnikowi w razie porażki. Należy rozważyć właściwość miejscową sądu, w celu skierowania pozwu do optymalnego z punktu widzenia położenia geograficznego ośrodka sądowego. Konsultacji z adwokatem powinna dotyczyć sprawa zasadności ewentualnego skorzystania z EPU albo postępowania nakazowego. Przed wszczęciem samego procesu można także rozważyć zabezpieczenie powództwa, do czego będzie przydatne doświadczenie kancelarii. Dobrze poprowadzony przez Kancelarię prawną Lublin "audyt" roszczenia na tym etapie z reguły daje dobre rozeznanie klienta co do ryzyk procesowych. Rekomendacje jakie opracuje Kancelaria nigdy nie będą jednak dawały 100 % powodzenia za daną opcją, jako że urok prawa polega właśnie na tym, że jego stosowanie przez różne sądy może się różnić. Taka obsługa prawna, zwłaszcza dla przedsiębiorcy, pozwoli jednak wybrać wariant najbardziej prawdopodobny, tani i korzystny dla zleceniodawcy. Weryfikacją tych założeń będzie dopiero prawomocny wyrok, przy czym zawsze trzeba brać pod uwagę dodatkowo elementy tej układanki, które nie są znane i w zasadzie nie mogą być znane przed wytoczeniem pozwu - przebieg zeznań świadków, wnioski biegłego, stanowisko i zarzuty przeciwnika. Niekiedy w trakcie procesu pojawia się nowe orzeczenie Sądu Najwyższego, które zrywa z dotychczasową linią orzeczniczą, co też może mieć wpływ na losy sprawy sądowej. Postępowanie sądowe, zwłaszcza sporne, to żywy i zmienny proces. Pozytywna analiza szans na powodzenie sprawy jest dopiero początkiem drogi do finału - zasadne jest, aby również w tej drodze zapewnić sobie bieżącą pomoc i wsparcie dobrego prawnika, udzielając mu pełnomocnictwa i zlecając realizację usług prawnych.