Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Opinia prawna

Opinia prawna to tradycyjna forma świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych, która obejmuje przedstawienie własnego stanowiska względem zaprezentowanego problemu prawnego. Elemetami kluczowymi opinii jest ścisłe określenie jej przedmiotu oraz ustosunkowanie się do niego wraz z analizą sprawy i płynącymi z niej wnioskami. Kompleksowa opinia powinna wskazywać choćby pobieżny opis stanu faktycznego wraz z ustaloną podstawą prawną oraz rozważania prawne - podparte w razie potrzeby orzecznictwem i dorobkiem doktryny - skupiające się na postawionym problemie. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub równorzędności określonych wariantów postępowania autor opinii powinien odnieść się do nich z zaznaczeniem preferowanej (z uwagi na kryterium skuteczności, szybkości lub kosztów) ścieżki działania.

Lubelskie Kancelarie sporządzają opinie prawne ze wszystkich dziedzin prawa objętych praktyką naszych prawników. Atutem tej formy usługi prawnej jest duża elastyczność w zakresie określania jej przedmiotu - to Klient precyzuje zagadnienie, które powinno być przedmiotem opinii, a zakres ten może być ujęty bardzo szeroko lub też precyzyjnie sprowadzać się do konkretnego zapytania. Opinie oparte na dokumentach nie wymagają nawet wizyty w Kancelarii w Lublinie. Należy jednak podkreślić, że nawet najbardziej rozbudowana opinia stanowi jedynie subiektywny pogląd jej autora na dane zagadnienie, a tym samym adwokat i radca prawny nie są związani poleceniem co do treści opinii prawnej. Zleceniodawca nie może zatem narzucić wniosków końcowych opinii.

.