Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Ocena projektu umowy

Nierzadko zdarza się, że w trakcie rozmów nakierowanych na zawarcie określonej umowy druga strona przedstawia nam jej gotowy projekt. Jednocześnie - wskazując na jego neutralny charakter oraz powołując się na szybkość takiego rozwiązania - nalega na jego niezwłoczne podpisanie. Przy skomplikowanych sprawach umowy takie są z reguły złożone, a ich poszczególne postanowienia bardzo rozbudowane. Często też występują tam sformułowania niejasne lub nieprecyzyjne, które w istocie są klauzulami umownymi chroniącymi jednie interes drugiej strony.

Lubelskie Kancelarie oferują usługę oceny prawnej wskazanego projektu umowy, regulaminu, uchwały lub też innych dokumentów. Końcowe wnioski zależą w dużej mierze od statusu stron umowy (przedsiębiorcy lub konsumenci), niemniej zawsze pozwalają wskazać na zagrożenia ukryte za nieprecyzyjnymi lub napisanymi językiem prawniczym punktami takiego dokumentu. Gruntowne prześledzenie umowy pozwala zaprezentować wynikający z niej kompleksowy zestaw praw i obowiązków obu stron, ze wskazaniem ewentualnej nieproporcjonalności i nierówności w tym zakresie. W oparciu o taką wielopłaszczyznową analizę łatwiej będzie Klientowi prowadzić dalsze negocjacje lub też zadecydować o zmianie kontrahenta. Przykładowo : obecność w umowie z konsumentem klauzul abuzywnych może świadczyć w najlepszym wypadku o niskiej świadomości prawnej przedsiębiorcy, w najgorszym - o świadomej próbie nielegalnego wzmocnienia swojej pozycji kosztem konsumenta.