Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Proces gospodarczy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Proces gospodarczy

Mimo ostatnich tendencji do złagodzenia rygorów formalnych postępowania gospodarczego w dalszym ciągu skuteczne dochodzenie roszczeń wynikających z profesjonalnego obrotu gospodarczego - jak również obrona przed nimi - wymaga wsparcia zawodowych prawników jako pełnomocników procesowych. Wynika to nie tylko z potrzeby odnalezienia optymalnej konstrukcji prawnej w przypadku złożonych stanów faktycznych i rozbudowanych relacji zobowiązaniowych stron, ale przede wszystkim z uwagi na znaczenie postępowania zabezpieczającego poprzedzającego zasadnicze rozstrzygnięcie, czy też konieczność wyboru odpowiedniego dla danej sprawy rodzaju postępowania odrębnego (np. postępowanie nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze).

Specyfika poszczególnych branż oraz przepisy szczególne ograniczają w niektórych wypadkach swobodę umów, a przepisy kodeksu cywilnego również narzucają określoną interpretację relacji między przedsiębiorcami - wszystko to z reguły pozwala na wielotorową wykładnię oznaczonych stanów faktycznych. Właściwie zaplanowana linia procesowa wymaga nierzadko opracowywania i zgłaszania także roszeń ewentualnych i budowania alternatywnej argumentacji prawnej. Bez wsparcia doświadczonego adwokata lub radcy prawnego łatwo jest popełnić błąd już przy wstępnych założeniach planowanej sprawy sądowej. Kancelaria prawna w Lublinie służy również pomocą w przypadku konieczności przeprowadzenia mediacji w celu zintensyfikowania wysiłków prowadzących do polubownego załatwienia sporu.