Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Usługi prawnicze

Zakres usług prawnych - zlecanych tradycyjnie oraz przez Internet - jest bardzo szeroki, przykładowe i najbardziej powszechne rodzaje świadczonych usług wskazane są poniżej:

opinia prawna
zastępstwo procesowe
celowość odwołania
zasadność drogi sądowej
opracowanie dokumentu
pismo procesowe
ocena projektu umowy
wezwanie do zapłaty
porada prawna
Prawo przenika wszystkie dziedziny życia i w każdym aspekcie naszej codziennej aktywności mamy z nim do czynienia. Dotyczy to zwykłych czynności życia codziennego, dokonywanych nieraz bezwiednie i powtarzalnie, jak również sytuacji szczególnych, związanych z jednym określonym zdarzeniem lub przedsięwzięciem. Naturalnie inna skala problemów wiąże się z obsługą prawną firm, inna dotyczy klientów prywatnych. Różnorodność potrzeb wpływa na rozszerzenie oferty Kancelarii prawnej z Lublina. Prawnicy naturalnie kojarzą się ze sprawami sądowymi i w takim też zakresie specjalizujemy się w ramach prowadzonej praktyki. Niemniej zlecenie napisania pozwu, apelacji, sprzeciwu od nakazu zapłaty, czy prowadzenie całej sprawy w sądzie, to tylko jeden z wycinków działalności adwokatów lub radców prawnych. Popularny i praktyczny, ale w zasadzie ostateczny, w takim rozumieniu, że spór nie został załatwiony polubownie. Aby jednak zwiększyć swoje szanse w takim procesie z nierzetelnym kontrahentem warto skorzystać z porady prawnej w Lublinie także na wcześniejszym etapie - przy konstruowaniu umowy, negocjacjach, formułowaniu oferty lub wniosku. Radca prawny Aleksander Kunicki z Lublina zajmuje się prawem cywilnym, w tym w szczególności profesjonalnym obrotem handlowym. Doradzanie przedsiębiorców ma swoją odrębną specyfikę, z uwagi na duży stopień złożoności i komplikacji materii prawa gospodarczego. W jednoosobowej działalności, nie mówiąc już o przedsiębiorstwie zorganizowanym w formie spółki, rodzaj i liczba problemów prawnych jest zaskoczeniem nawet dla samym przedsiębiorców. Kancelaria pomaga stworzyć lub zmodernizować ramy prawne działalności, przez co ograniczona zostaje możliwość uchybień, jakich w zakresie wymogów prawa gospodarczego może dopuścić się taki przedsiębiorca, ale także może prowadzić to do znacznej poprawy efektywności windykacji. Dobrze napisana umowa, wspierana przez dobre praktyki i odpowiednią świadomość pracowników, pozwala wyeliminować najpowszechniejsze błędy popełniane w obrocie gospodarczym. Doświadczenie prawne zdobyte na tym polu, oparte niejako o nieco wyższy stopień trudności, z doskonałym efektem może być wykorzystywana także w sprawach osób indywidualnych - tych wynikających z prawa konsumenckiego oraz innych, np. wszelkiego rodzaju umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi. Kancelaria radcowska pomaga na każdym etapie sprawy - prawnik podpowie jak zabezpieczyć swoje interesy w przygotowywanej umowie, wytłumaczy sens pisma przesądowego lub procesowego otrzymanego przez klienta lub pomoże takie pismo napisać, udzieli porady w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego lub pracy, wskaże warianty działania i możliwe zagrożenia. Czasem rozmowa w kancelarii pozwala wyprowadzić klienta z błędu, uaktywnia do działania albo wręcz odwrotnie - zachęca do bierności lub po prostu wskazuje optymalny kierunek postępowania. Odpłatność usług jest przedmiotem negocjacji w zakresie stawek za konkretne zlecenie. Kancelaria nigdy nie wymaga od klienta zapłaty większej kwoty, niż zostało to pierwotnie umówione. Określone klauzule ewentualnie zwiększające wynagrodzenie znajdują się w umowie z klientem i opisane są w sposób jednoznaczny, tworząc zamknięty katalog. Kancelarie szanują czas i pieniądze swoich klientów budując renomę na rzetelności, wzajemnej lojalności oraz przejrzystości zasad współpracy.