Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Zasadność apelacji

Dwuinstancyjność postępowania sądowego umożliwia weryfikację przez sąd odwoławczy rozstrzygnięcia wydanego w sprawie sądowej w pierwszej instancji. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać te dokonane przez sąd ustalenia i wnioskowania, które miały wpływ na przyjęcie określonej podstawy faktycznej i prawnej wyroku. Gruntowna lektura uzasadnienia pozwala ustalić prawnikowi, czy sprawa została przeanalizowana w sposób wnikliwy, czy sąd odniósł się do wszystkich argumentów i zarzutów forsowanych przez obie strony procesu, a przede wszystkim - czy przyjęta dla orzeczenia konstrukcja prawna jest trafna, a ocena dowodów została przeprowadzona w sposób racjonalny i logiczny. Weryfikacja tych kwestii wymaga kompetencji i doświadczenia kancelarii prawnej.

Kancelarie w Lublinie świadczą pomoc prawną nakierowaną na ustalenie, czy skarżenie określonego orzeczenia jest zasadne i jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie apelacji. Usługa może opierać się na ocenie treści samego uzasadnienia, niemniej dla opracowania trafniejszej konkluzji zasadne jest podparcie się przygotowanym przez Klienta szczegółowym opisem sprawy oraz dowodami przeprowadzonymi w procesie (dokumenty, protokoły zeznań świadków, opinie). Wobec braku tych dokumentów Klient może dodatkowo udzielić adwokatowi lub radcy prawnemu pełnomocnictwa do przejrzenia akt sądowych celem samodzielnego wyszukania zagadnień przydatnych dla zaskarżenia. Z uwagi na krótkie terminy przewidziane dla złożenia apelacji zalecane jest możliwie wczesne zlecanie przedmiotowych usług.