Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
Rodzaje zleceń

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Zastępstwo sądowe

Proces sądowy opiera się na zasadzie równorzędności stron oraz bezstronnego kierowania przebiegiem sprawy przez przewodniczącego składu orzekającego. Sąd nie może faworyzować żadnej ze stron, nawet jeżeli jedna z nich występuje samodzielnie, podczas gdy druga korzysta z pomocy adwokata lub innego profesjonalnego prawnika. Błędy popełnione w sprawie sądowej na etapie I instancji często nie mogą być już naprawione w postępowaniu apelacyjnym, dlatego istotne jest sumienne przygotowanie oraz konsekwentne prowadzenie procesu. Z tego powodu często wskazane jest zasięgnięcie porady prawnej.

Udzielenie pełnomocnictwa procesowego jednemu z prawników Lubelskich Kancelarii gwarantuje optymalne zabezpieczenie interesów Klienta. Zlecenie może dotyczyć całej sprawy lub tylko udziału w danej instancji - do sprawy możemy również dołączyć już w trakcie jej trwania jako nowy lub dodatkowy pełnomocnik. Oparte o zastępstwo procesowe prowadzenie sprawy obejmuje wszystkie ujęte w zakresie zlecenia czynności nakierowane na jej pozytywne zakończenie, tj. obecność na rozprawach, w tym przesłuchiwanie świadków, składanie wniosków dowodowych, pism procesowych, załączników do protokołów oraz przedstawianie i uzasadnianie stanowiska procesowego Klienta, który wówczas nie ma potrzeby stawiać się na każdym posiedzeniu sądowym. Działamy także w sądach poza Lublinem. Przy pełnym pełnomocnictwie naszym zadaniem jest również przygotowanie apelacji oraz wszczęcie egzekucji komorniczej. Wszystkie decyzje pełnomocnika są zgodne z ustaleniami poczynionymi uprzednio z Klientem lub też są z nim na bieżąco konsultowane.

Skuteczne prowadzenie sprawy sądowej wymaga zarówno wiedzy jak i doświadczenia. Nawet z założenia proste i mało skomplikowane sprawy mogą jednak sprawić pewne problemy osobom nieobeznanym z meandrami procedury. Ustanawiając pełnomocnika zawieramy ze specjalistą z danej dziedziny prawa umowę zlecenia - za umówione wynagrodzenie powierzamy mu obronę naszych interesów i prowadzenie sprawy w oparciu o jego najlepszą wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu w sądzie wspiera nas dobry, czasem przy okazji też stosunkowo tani fachowiec : adwokat lub radca prawny, który na bieżąco monitoruje przebieg sprawy sądowej pod kątem potrzeby zgłaszania nowych wniosków dowodowych lub kwestionowania zasadności wniosków przeciwnika. Wszystko w ramach przepisów i wymogów danej procedury. Już na etapie pierwszych pism pojawiają się bowiem regulacje nakazujące zawarcie tam określonych elementów, których pominięcie często skutkuje otrzymaniem wezwania do uzupełnienia pisma. Na decyzję o skorzystaniu z usług prawniczych Kancelarii w Lublinie powinna mieć także wpływ świadomość, że funkcjonują przepisy, które przewidują swoistą prekluzję w zgłaszaniu nowych twierdzeń i dowodów. W konsekwencji bowiem strona źle przygotowana do procesu, nawet jeśli - obiektywnie patrząc - jej roszczenie jest zasadne, może przegrać sprawę z przyczyn formalnych i nawet najlepsi prawnicy nie będą mogli później już nic na to zaradzić. Poza prekluzją częstym błędem jest mylne postrzeganie zasad związanych z ciężarem dowodu, niewłaściwe zrozumienie wezwań i poleceń sądu, nieumiejętne zadawanie pytań świadkom oraz nadmiernie emocjonalne podchodzenie do procesu, co nie pozwala na trafne i celne akcentowanie aspektów istotnych z punktu widzenia przepisów prawa lub skutkuje produkowaniem dziesiątek niepotrzebnych pism procesowych zaciemniających istotę i zaburzających konsekwencję linii procesowej. Chaotycznie prowadzona sprawa sądowa sprawia ogromne trudności także na etapie apelacji, gdy po niekorzystnym wyroku strona poszukuje dobrych adwokatów lub radców prawnych do jego zaskarżenia. Niezbędne przefiltrowanie materii dla wyodrębnienia kluczowych i ważnych wątków zwiększa nakład pracy oraz koszt wykonania usługi prawnej, przy czym niektórych błędów i zaniedbań na etapie apelacji nie sposób już naprawić. Szczególnie dotkliwe może to być dla przedsiębiorców bez stałej obsługi prawnej, którzy prowadzą takie sprawy samodzielnie lub siłami swoich - niewykwalifikowanych prawnie - pracowników. Tym samym jako złudne, w szczególności w procesie, należy przyjąć w wielu wypadkach założenie, iż uda się zaoszczędzić na adwokacie prowadząc sprawę sądową samemu w oparciu o porady znajomych i fora internetowe. Oczywiście część spraw można wygrać składając tylko jeden celny zarzut, ale ryzyko, że nasza sprawa należy także do tej kategorii, w pełni obciąża samego zainteresowanego. Uwzględniając te aspekty finansowe należy także podkreślić, że ustawa przewiduje dla strony wygranej zwrot kosztów niezbędnej pomocy prawnej. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata (także radcy prawnego). Założenie jest więc takie, że wydatki na naszego prawnika musi pokryć przeciwnik, ale tylko w stawce określonej przez sąd w oparciu o ryczałtowe wartości wynikające z regulacji prawnych. Nie dotyczy to także podatku VAT doliczonego do honorarium mecenasa. Niemniej w świetle tych przepisów zupełnie traci na znaczeniu powyżej wskazany argument o oszczędzaniu na adwokacie lub radcy prawnym - tym bardziej, że coraz częściej w praktyce występuje płatność prowizji prawników w ratach. Zresztą pojęcie : tani adwokat, czy tani prawnik, dawno już - w dobie otwarcia zawodów i wolnego rynku - uległo ekonomicznemu przewartościowaniu. Przegranie procesu wynikające z braku wiedzy prawnej z pewnością nie przyniesie żadnych oszczędności. A nawet jeśli do - ostatecznie przegranej - sprawy został zaangażowany profesjonalista, to przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że zrobiono wszystko co w danym stanie faktycznym i prawnym było możliwe. Często bowiem z treści uzasadnienia (o ile zgłoszono prawidłowo wniosek o jego sporządzenie) jasno wynikają zaniechania procesowe danej strony działające bez radcy prawnego. Jest to dodatkowa dotkliwość dla strony działającej bez prawnika - poza faktem przegrania procesu. Po lekturze takiego uzasadnienia pojawia się bowiem świadomość, że szansa na inne rozstrzygniecie istniała, ale została z własnej winy zaprzepaszczona. Ogromne wzburzenie stron budzą także często uzasadnienia wyroków II instancji, w których wprost wskazuje się, że faktycznie określone zachowanie sądu I instancji można uznać za uchybienie przepisom procedury, ale z uwagi na zaniechania strony związane z wymogami art. 162 k.p.c., nie ma to teraz żadnego znaczenia. Dure lex sed lex. Pojawiają..