Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Zamówienia Publiczne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom zaangażowanym w proces zamówień publicznych. Dotyczy to zarówno Zamawiających, w tym Zamawiających sektorowych, jak i Wykonawców startujących w postępowaniach realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Usługi obejmują w szczególności pomoc prawną radcy prawnego lub adwokata Kancelarii w:

  • przygotowywaniu opinii prawnej z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • konsultowanie aspektów prawnych projektowania SIWZ (tryb postępowania, podział zamówienia, szacowanie, kryteria oceny, wymogi stawiane wykonawcom)
  • opracowywaniu projektów umów zawieranych w ramach zamówień publicznych
  • doradztwie dla Wykonawców, którzy kwestionują prawidłowość lub legalność przeprowadzonego postępowania
  • reprezentowaniu stron w postępowaniach zainicjowanych powstałym sporem - środki ochrony prawnej, sprawy sądowe
Mecenas Kunicki posiada także doświadczenie w zakresie aspektów prawnych projektowania zamówienia dotyczącego wdrożenia określonego systemu komputerowego . Odpowiednie sformułowanie klauzul umownych w tym zakresie jest niezbędne dla zapewnienia komfortu zamawiającego.