Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Prawo Internetu

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Prawa konsumenta w e-sklepie

Przepisy rangi ustawowej wprowadzają wiele regulacji szczególnych związanych z uprawnieniami i obowiązkami stron umowy zawartej za pośrednictwem Internetu. Pozycja konsumenta musi być chroniona z uwagi choćby na bardzo liczne bezprawne zastrzeżenia i wyłączenia, które pojawiają się w regulaminach sklepów internetowych. Brak odpowiedniej świadomości prawnej konsumentów pozwala narzucać e-sklepom różne niekorzystne rozwiązania, a wadliwa praktyka urasta z czasem do rangi stałej reguły, której bez ingerencji sądu lub rzecznika konsumentów przedsiębiorca nie będzie skłonny zarzucić. Zlecenie z wyprzedzeniem analizy tych praktyk prawnikowi może zapobiec wystąpieniu wielu niekorzystnych dla przedsiębiorcy zdarzeń (procesy, interwencje Rzeczników Konsumenta, kary nakładane przez UOKIK).

Kancelarie oferują także pomoc prawną przy ocenie stanów faktycznych związanych z dochodzeniem praw konsumentów dokonujących zakupów na odległość. W szczególności dotyczy to uprawnienia do odstąpienia od takiej umowy - dopuszczalności, formy i terminu na skorzystanie z tego prawa. Na tę problematykę nakłada się często sporna w praktyce kwestia zwrotu kosztów wysyłki towaru do i od klienta. Aspekt ten dotyczy także niezgodności towaru z umową, problemów z gwarancją oraz szeroko rozumianego postępowania reklamacyjnego. Nasze Kancelarie reprezentują również klientów w sporach (w tym w sprawach sądowych prowadzonych przez adwokata lub radcę prawnego), które będą następstwem nieuwzględnionej skargi konsumenta.