Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Współwłasność

Współwłasność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Wyróżniamy współwłasność w częściach ułamkowych albo współwłasność łączną (np. pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej lub przy wspólności majątkowej małżeńskiej). Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika, poniższe informacje dotyczą zatem jedynie współwłasności w częściach ułamkowych. Jak wskazuje praktyka Kancelarii ich stosowanie nawet w podstawowym zakresie prowadzi do wielu wątpliwości, które wymagają konsultacji z prawnikiem lub inicjowania sprawy sądowej.

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Do rozporządzania całą rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest już jednak zgoda wszystkich współwłaścicieli lub zastępujące je rozstrzygnięcie sądu. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić z korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Współwłasność nie musi być trwała - co do zasady każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W braku porozumienia właścicieli w pierwszej kolejności sąd rozważa podział fizyczny, następnie analizuje przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. W ostateczności rzecz może zostać sprzedana, a współwłaściciele dzielą się otrzymaną ceną.