Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Windykacja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Windykacja należności

Jeżeli interesy strony nie zostały odpowiednio zabezpieczone na etapie konstruowania umowy, z której następnie wynikło roszczenie pieniężne, przeprowadzenie skutecznej i szybkiej windykacji tej należności zazwyczaj wymaga skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Wczesne zaczerpnięcie porady u prawnika i zlecenie Kancelariom analizy sprawy pozwala szybko ustalić optymalny kierunek działania.

W przypadku nieuczciwych kontrahentów, którzy starają się ukrywać majątek, nawet jedna spóźniona reakcja wierzyciela może utrudnić późniejsze dochodzenie długu. Dotyczy to także etapu przed wniesieniem sprawy sądowej. Kolejne trudności dla działającego samodzielnie przedsiębiorcy mogą wiązać się z wymogami formalnymi dotyczącymi postępowania egzekucyjnego. Problematyczna może być również kwestia realizacji zabezpieczeń umownych w postaci hipoteki, zastawu, weksla in blanco lub poręczenia.

Nasza kancelaria adwokata lub radcy prawnego w Lublinie zapewnia także pomoc prawną osobom, przeciwko którym kierowane są bezpodstawne roszczenia cywilne. W szczególności dotyczy do zagadnień nieistnienia długu, przedawnienia, potrącenia, zwolnienia z długu, odnowienia - jak również odpowiedzialności poręczycieli, czy dłużników solidarnych. Wsparcie profesjonalisty jest także zazwyczaj niezbędne przy wszczęciu postępowania przeciwegzekucyjnego i zawieszeniu bezzasadnej egzekucji, a także na dalszym etapie prowadzenia takiej sprawy sądowej.