Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Windykacja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Weksel

Weksel stanowi efektywne zabezpieczenie różnorodnych zobowiązań umownych. Przyjmowany abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego skutkuje dość mocną pozycją wierzyciela. Proces uzyskania zaspokojenia z weksla cechuje się szeregiem praktycznych rozwiązań, które ułatwiają i upraszczają drogę do uzyskania niezbędnego tytułu wykonawczego. Konstrukcja zobowiązania wekslowego utrudnia również obronę po stronie dłużnika, limitując ilość i rodzaj skutecznych zarzutów wekslowych.

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, który w chwili wystawienia nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych dla jego skutecznej realizacji. Kwota zobowiązania jest wpisywana przez wierzyciela, co ma zwykle zastosowanie w przypadku długoterminowych zobowiązań, których wysokość może ulegać zmianom. Wekslom tym towarzyszy zwykle deklaracja wekslowa, niemniej w przypadku wypełnienia weksla niezgodnie z jej treścią przez wierzyciela pierwotnego i puszczenia weksla w obrót, zarzuty oparte o deklarację wekslową tracą swoją rangę,

Wypełnianie i ocena poprawności weksla to zadanie wymagające określonej wiedzy - każdy szczegół ma tu swoje istotne znaczenie. Należy bezsprzecznie rozważyć powierzenie tych zadań adwokatom lub radcom prawnym - profesjonalistom z Kancelarii prawnych.