Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Umowy Cywilne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Wady oświadczenia woli

Zagadnienie wad oświadczenia woli w sferze zobowiązań umownych stanowi niezwykle istotny aspekt analizy skutków dokonanej czynności prawnej. Najdalej idące konsekwencje niosą ze sobą wady skutkujące nieważnością bezwzględną dotkniętej nimi czynności prawnej. Doktryna wyróżnia również tzw. nieważność względną, gdzie relewantne skutki prawne uzależnione są od określonej aktywności osób uprawnionych do jej podnoszenia.

Wady oświadczeń woli dotyczą m.in. wypadków, gdy dana osoba znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Złożony i sprawiający sporo trudności dowodowych aspekt nieważności związany jest także z pozornością czynności prawnej. Często w praktyce spraw sądowych pojawia się zarzut działania pod wpływem błędu, własną specyfikę ma również podstęp lub działanie pod wpływem bezprawnej groźby.

W przypadku błędu i groźby uprawniony ma wybór, czy powołać się na taką wadę i zainicjować aktywność skierowaną na stwierdzenie nieważności konkretnej czynności prawnej, czy też zrezygnować z takiej możliwości i ostatecznie konwalidować przedmiotową czynność prawną. Podniesienie tego zarzutu jest jednak limitowane oznaczonym w przepisach terminem. Korzystanie i obrona przed takim zarzutem to kwestia, która powinna być skonfrontowana z oceną prawnika w ramach porad prawnych świadczonych przez radcę lub adwokatów Kancelarii w Lublinie.