Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Prawo Branżowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Doradztwo i konsulting

Rozwój branży usług doradczych stanowi jasny przejaw postępującego wzrostu gospodarczego i zwiększonego zapotrzebowania na korzystanie z wiedzy eksperckiej. Regulacje prawne kształtujące kontakty handlowe oparte są w tym zakresie przede wszystkim na umowach o świadczenie usług, umowach ramowych i o dzieło. Kluczem do ułożenia relacji biznesowych jest w tym wypadku odpowiednie zabezpieczenie niematerialnych aspektów przedmiotu umowy - jak wiedza i know-how - przed nieuprawnionym wykorzystywaniem lub upublicznieniem.

Typowe problemy prawne uwidaczniające się w tej płaszczyźnie dotyczą:
  • ukształtowania zasad odpowiedzialności wykonawcy za realizowane usługi : umowa rezultatu lub umowa starannego działania,
  • precyzyjnego ujmowania postanowień umów cywilnych co do praw i obowiązków poszczególnych stron, wprowadzanie kar umownych, ustalanie formy rozliczeń,
  • tematyki praw autorskich do przedmiotu zlecenia, przyjęcia dozwolonego użytku, wynegocjowanie zakresu licencji,
  • klauzul poufności i ochrony interesów oraz tajemnicy kontrahenta w ramach zlecenia,
  • projektowania umowy o przeprowadzenie szkoleń i wykładów, zlecenia w przedmiocie wykonania audytu, sporządzenia opracowania lub opinii, wypracowania koncepcji,
  • prawidłowej informacji dotyczącej konsumentów w przypadku świadczenia usług z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji, w tym w Internecie.