Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Odszkodowania

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Obowiązkowa polisa OC

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. W pierwszym rzędzie należy wskazać tutaj na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ubezpieczenie budynków rolniczych. Przepisy szczególne przewidują obowiązek zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia również dla przedstawicieli konkretnych zawodów.

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem poszkodowany może dochodzić przysługujących mu świadczeń od towarzystwa ubezpieczeń. W procesie o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym niezbędne jest przypozwanie zakładu ubezpieczeń. W zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz sprawcę szkody wiąże bowiem relacja prawna oparta o konstrukcję odpowiedzialności in solidum - zapłata świadczeń przez towarzystwo zwalnia z tego obowiązku pierwotnego dłużnika. W niektórych sytuacjach wypłacone kwoty mogą być jednak następnie przez ubezpieczyciela dochodzone regresem bezpośrednio od sprawcy szkody.

Sprawy sądowe dotyczące OC nie należą do najłatwiejszych, gdyż Towarzystwa Ubezpieczeń zatrudniają fachowych adwokatów i radców prawnych. Wynikającą z tego nierówność sił łatwo jednak zniwelować udzielając samemu zlecenia prawnikom Kancelarii.