Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Windykacja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Tytuł wykonawczy

Podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi są zaś: orzeczenie sądu lub referendarza sądowego - prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, ugoda zawarta przed sądem, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego z reguły wymaga podejmowania przez wierzyciela aktywnych czynności procesowych przed sądem. Przezornym rozwiązaniem jest uprzednie pozyskanie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela - wniosek sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności łączy się trwale z tytułem egzekucyjnym i taki tytuł opatruje się klauzulą wykonalności.

W bardziej złożonych stanach faktycznych (następstwo prawne, odpowiedzialność małżonka itp) uzyskanie klauzuli wykonalności powinno zostać powierzone Kancelariom prawnym - pomoc adwokata lub radcy z pewnością usprawni proces jej otrzymania.