Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Umowy Cywilne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Tryb i forma zawarcia umowy

Klasyczny model zawierania umów opiera się na złożeniu oferty przez jedną ze stron oraz jej przyjęciu przez adresata. Sama oferta to nic innego jak oświadczenie woli zawarcia umowy, które określa istotne postanowienia tej umowy. Przepisy określają zasady szczegółowe dotyczące odwołania oferty lub okresu związania ofertą, przy czym w stosunkach profesjonalnego obrotu gospodarczego występują tutaj regulacje szczególne, które ograniczają formalności związane z zawieraniem umów do minimum.

Umowa może być również zawarta w drodze aukcji lub przetargu, co z reguły ma zastosowanie w sytuacji, gdy decyzja o wyborze danego kontrahenta warunkowana jest zasadniczo jedynie oferowaną przez niego ceną. Przy skomplikowanych stanach faktycznych, gdzie opracowanie treści umowy wymaga wzajemnych ustaleń najczęściej zastosowane ma tryb negocjacyjny, a umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Z reguły każdy etap rozmów toczy się wówczas z udziałem prawników różnych Kancelarii.

O ile wybór jednego ze wskazanych w kodeksie cywilnym sposobów zawierania umów zależy generalnie od uznania stron, o tyle swoboda ta jest ograniczona w przypadku formy czynności prawnej. Uchybienia w tym zakresie mogą bowiem prowadzić nawet do nieważności czynności prawnej lub wiązać się z ograniczeniami i trudnościami w zakresie postępowania dowodowego w ewentualnym procesie pomiędzy kontrahentami.