Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Spadkowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Testament

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Z uwagi na doniosłe skutki prawne, społeczne i majątkowe, które związane są z tym zagadnieniem regulacja ustawowa dotycząca testamentu wprowadza w tym zakresie szereg przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Uchybienie kodeksowym nakazom lub zakazom powodować może nieważność lub bezskuteczność testamentu.

Przepisy rozróżniają testamenty zwykłe i szczególne, dopuszczają również kilka form jego sporządzenia. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Pewniejszym wyborem jest jednak testament sporządzony w formie aktu notarialnego, który ogranicza katalog ewentualnych przyszłych zarzutów nakierowanych na jego obalenie.

Wykładnia testamentów oraz ich skuteczność często stają się przedmiotem spraw sądowych pomiędzy poszczególnymi lub niedoszłymi spadkobiercami. Z uwagi na złożoność tematu dla osiągnięcia zamierzonego celu bezsprzecznie niezbędne jest wsparcie prawnika. Tylko adwokat lub radca prawny mogą zauważyć pewne niuanse rzutujące na cały testament. Działania nakierowane na tzw "obalenie" testamentu wymagają przekrojowej wiedzy z zakresu sprawa spadkowego. Kancelaria oferuje swoją pomoc w prowadzeniu lub odpieraniu takich spraw, opartą o wieloletnie doświadczenie i praktykę.