Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Odszkodowania

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Szkody medyczne

Szkody medyczne należą do najbardziej złożonych spraw odszkodowawczych. Wykazanie wiarygodnej zależności pomiędzy działaniem lekarza a szkodą pacjenta jedynie w nielicznych przypadkach opiera się na jaskrawej i rażącej sprzeczności z zasadami wiedzy i praktyki medycznej. Regułą jest konieczność przeprowadzenie opinii z dowodu biegłego - zazwyczaj jest to kilku specjalistów oceniających kompleksowo dany przypadek w ramach opinii zleconej instytutowi naukowemu. Ze względów obiektywnych ścisłe udowodnienie określonych okoliczności jest niekiedy utrudnione, co wymusza np. powoływanie się na dowód prima facie.

Dla poszkodowanego bardzo korzystna może być właściwa aktywność w ramach postępowania karnego dotyczącego odpowiedzialności konkretnych lekarzy. Fachowe wsparcie ze strony adwokata jako oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym pozwala zabezpieczyć w sposób optymalny interesy poszkodowanego, a wyrok skazujący stanowi ogromne ułatwienie dla dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzony został szczególny tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Powołane zostały wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, które rozstrzygają w sposób wiążący dla właściwych towarzystw ubezpieczeniowych. Administracyjny charakter postępowania niesie ze sobą pewne ograniczenia - ustawa przewiduje limity kwotowe świadczeń, które mogą być przyznane w tym trybie.