Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Substytucja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Substytucje

Oferujemy możliwość podjęcia się zastępstwa procesowego w ramach toczących się postępowań sądowych - w oparciu o zlecenie udzielone prawnikom Kancelarii przez stronę lub fachowego pełnomocnika procesowego. Wysokość wynagrodzenie z tego tytułu uwarunkowana jest terminem i miejscem (Lublin lub dalsze rejony) danego posiedzenia sądowego oraz rodzajem czynności procesowych, które zostały przewidziane w jego trakcie. Ustalone wynagrodzenie jest płatne z góry na rachunek bankowy danej Kancelarii prawnej.

Dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z substytucji - poza opłaconym dokumentem pełnomocnictwa - wymagane są także precyzyjne informacje o stanie sprawy i stanowisku procesowym ze wskazaniem elementów stanu faktycznego (dokumenty, protokoły przesłuchań świadków itp). Dodatkowo konieczne jest przekazanie wskazówek co do powierzonych czynności procesowych. Informacje te powinny zostać przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem, przy wielowątkowych sprawach sądowych udział substytuta (adwokata bądź radcy prawnego) może wymagać uprzedniego przejrzenia akt sprawy.

W przypadku, gdy termin posiedzenia uniemożliwiałby udział przedstawicieli Kancelarii, staramy się również pomóc Kolegom prawnikom przez wskazanie innych członków lokalnej Palestry (w tym aplikantów), którzy przez wzgląd na swoją specjalizację mogliby podjąć się takiej substytucji. Zasady i warunki współpracy są w tych wypadkach ustalane bez udziału Kancelarii - bezpośrednio pomiędzy zainteresowanym a wskazanym prawnikiem.