Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
O NAS
Standardy usług

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Profesjonalizm - kompetencje i doświadczenie

  • Usługi świadczy adwokat bądź radca prawny - profesjonalni prawnicy po ukończonej aplikacji kierunkowej, praktycy z wieloletnim doświadczeniem
  • Każde kontrowersyjne zagadnienie prawne konsultowane jest przez co najmniej dwóch prawników
  • Interes Klienta na pierwszym miejscu

  • Przejrzyste i jasne zasady współpracy, na życzenie Klienta wszystkie ustalenia potwierdzamy pisemnie
  • Rzetelnie i obiektywnie przedstawiamy naszą ocenę szans na sukces danej sprawy, informujemy o potencjalnych ryzykach i ewentualnych kosztach przegranego procesu sądowego
  • Prowadzenia spraw bez większych widoków na powodzenie podejmujemy się wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta
  • Zaufanie i lojalność jako podstawa współpracy

  • W codziennej pracy zawsze postępujemy w zgodzie z normami przewidzianymi we właściwych Kodeksach Etyki profesjonalnych prawników
  • Każdy prawnik posiada wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością zawodową
  • Wiedza i doświadczenie. Dwa atrybuty prawdziwego fachowca. Także prawnika z Lublina. Praktyczne stosowanie prawa zdecydowanie wykracza poza sferę treści ujętych w akty normatywne. Każda sprawa sądowa prowadzona przez adwokata to określony proces - ciąg zdarzeń, zestawienie przyczyn i skutków. Dopiero po jej zakończeniu można przekrojowo spojrzeć na wszystkie związane z tym aspekty. Ocenić niedociągnięcia, wskazać działania skuteczne, ale też zbędne lub bezproduktywne. Po kilku takich przeprawach łatwiej jest ocenić dane zagadnienie. Tak zdobywa się doświadczenie, ale to wymaga czasu i kilku lat praktyki na rynku usług prawnych. Prawnicy Kancelarii w Lublinie nie są jedynie teoretykami prawa. Bardzo często występują w sądzie, sporządzają umowy do obrotu gospodarczego, biorą udział w negocjacjach. Wszystko to pozwoliło im wyrobić sobie określone spojrzenie na poszczególne instytucje prawa - spojrzenie użytkowe i praktyczne, ale jednocześnie elastyczne i dostosowane do bieżącej sytuacji. Inaczej wygląda umowa sporządzona przez adwokata, gdy jednej stronie bardzo zależy na czasie, inaczej - gdy liczy się przede wszystkim rezultat, jeszcze inaczej - gdy sprawa rozbija się o elementy uboczne, jak tajemnica przedsiębiorstwa, czy przetwarzanie danych osobowych. Dobry prawnik w Lublinie przewiduje szereg negatywnych sytuacji hipotetycznych, a następnie szuka rozwiązań, które pozwolą zmitygować ryzyka. Oczywiste jest dla profesjonalistów, że umowy są pisane na złe czasy - na ten moment, gdy współpraca przestaje się układać i trzeba reagować na określone naruszenia. Tak samo wygląda to w procesie, gdzie należy spodziewać się praktycznie wszystkiego i być zawsze przygotowanym na unik lub kontratak. Nasi prawnicy w Lublinie prowadzili wiele spraw z zakresu opisanej na portalu problematyki. To doświadczenie procentuje przy nowych zleceniach. Uczy pokory i dystansu. Pozwala ocenić propozycję ugody lub siłę argumentów przeciwnika. Dostrzec zagrożenia, które istnieją zawsze - nie ma spraw "do wygrania" na 100%. Nasza wiedza, połączona z odpowiedzialnością za własne oceny, gwarantują jednak to, że nigdy nie będziemy zachęcać do zainicjowania sprawy, dla której nie widzimy zbyt wielu szans powodzenia. Takie ryzyka staramy się zawsze dokładnie przedstawić klientowi, aby ułatwić mu decyzję. Lojalność wobec klienta przedkładamy w takich wypadkach ponad własny profit z udzielonego zlecenia. Społeczna odpowiedzialność zawodów zaufania publicznego - adwokata i radcy prawnego - nie pozwala nam postępować inaczej.