Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Proces gospodarczy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Sprzeciw od nakazu zapłaty EPU

Statystyki e-sądu wskazują, że jedynie niewielki odsetek pozwanych skutecznie wnosi sprzeciwy od nakazów zapłaty wydanych w EPU. Brak świadomości prawnej, błędy formalne, nieprawidłowe liczenie terminu lub kłopoty z obsługą systemu EPU stanowią najważniejsze przeszkody w zwalczaniu nakazów zapłaty. Często dotyczy to roszczeń bezzasadnych lub takich, które mogą być skutecznie kwestionowane (np. przedawnionych, uregulowanych, nieistniejących).

Kancelaria radcy prawnego Aleksandra Kunickiego oferuje pomoc w formalnych czynnościach złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU. Specyfika spraw umożliwia udzielenia zlecenia Kancelarii za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Realnie obciążający Klienta koszt takiej usługi - tj. złożenia w imieniu Klienta sprzeciwu w EPU - wynosi już od 61,50 zł brutto. Szczegółowa prawna analiza meritum sprawy lub formułowanie kompleksowych zarzutów procesowych nie zawsze jest bowiem wymagana przez zleceniodawców - niektórym klientom zależy wyłącznie na doprowadzeniu do utraty mocy przez nakaz zapłaty, a linię obrony planują opracować samodzielnie dopiero na późniejszym etapie procesu. Wysokość honorarium zależy zatem od zakładanego nakładu pracy prawnika - determinowanego oczekiwaniami i potrzebami Klienta.

W przypadku roszczeń oczywiście bezzasadnych, w których powód nie decyduje się na kontynuowanie sprawy po złożeniu sprzeciwu przez pozwanego, usługa staje się dla Klienta bezkosztowa, jako że należne Kancelarii honorarium - powiększone o koszty zastępstwa procesowego - obciąża wówczas co do zasady przeciwnika.