Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Proces gospodarczy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Sprawa gospodarcza

Podstawowymi kategoriami spraw gospodarczych są przede wszystkim sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej - także w przypadku, gdy którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 k.s.h.

Mimo likwidacji postępowania gospodarczego jako postępowania odrębnego przepisy proceduralne przewidują szereg odmienności, które dotyczą przedsiębiorców jako stron stosunków prawnych oraz stron procesu. Z punktu widzenia oceny postępowania przedsiębiorców należy zwrócić uwagę na fakt, że wymagana należyta staranność określana jest przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, a zatem w sposób bardziej rygorystyczny niż w przypadku np. konsumentów.

Odrębności dotyczą również właściwości miejscowej sądu, jako że powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego oddziału. Jeżeli ostatni wpisany adres przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.