Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Umowy Cywilne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Rękojmia

Rękojmia stanowi szczególne uprawnienie związane z ochroną prawną przewidzianą w Kodeksie cywilnym w przypadku wad prawnych lub fizycznych przedmiotu umowy. Regulacja ta odnosi się najszerzej do umowy sprzedaży, umowy o dzieło oraz umowy o roboty budowlane, niemniej swoje zastosowanie ma również w konstrukcji innych stosunków prawnych.

Uprawnienia stron umowy w przypadku powołania się na rękojmię określone są w sposób alternatywny, z tym że możliwość ich wykorzystania uwarunkowana jest bezpośrednio zachowaniem (zaniechaniem) stron i ich aktywnością. Wskazać należy również na zaakcentowany w świetle tych rozwiązań prawnych obowiązek starannego działania nałożony na obie strony, a w szczególności możliwość wygaśnięcia uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku określonych zaniechań ze strony uprawnionego. Istotne jest również dochowanie przewidzianych w przepisach terminów o charakterze prekluzyjnym.

Złożony charakter tej instytucji powoduje w praktyce wiele problemów osobom fizycznym i przedsiębiorcom - nierzadko brak zaciągnięcia porady prawnej u dobrego prawnika już na etapie zgłoszenia zauważonych wad przedmiotu umowy skutkuje błędami lub zaniechaniami uprawnionego, które skutecznie torpedują późniejsze sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kancelarie w Lublinie służą pomocą w skutecznym dochodzeniu uzasadnionych roszczeń, także w ramach sprawy sądowej.