Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Odszkodowania

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Przyczynienie

Na wysokość wypłacanego poszkodowanemu odszkodowania bardzo często wymierny wpływ ma uwzględnienie przyczynienia. Zgodnie z art. 362 Kodeksu Cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Reguła ta ma uniwersalne zastosowanie w stosunkach cywilnych pomiędzy osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami - szczególnie często wykorzystywana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane do naprawienia szkody mocą zawartych umów obowiązkowych lub dobrowolnych.

Przepisy nie podają wprost przykładów przyczynienia, zatem można zaliczyć do tej kategorii wszelkie działania lub zaniechania poszkodowanego, które miały wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar (tzw. adekwatna współprzyczyna szkody). Do okoliczności, które należy uwzględnić przy analizie przyczynienia zaliczamy obok stopnia winy obu stron również inne czynniki obiektywne lub subiektywne, które dotyczą zachowania wszystkich współodpowiedzialnych za określoną szkodę. Stopień przyczynienia w konkretnej sprawie sądowej jest ustalany zazwyczaj w postaci oznaczenia procentowego - wszelkie wypłacone uprawnionemi kwoty zostają wówczas stosunkowo pomniejszone. Z punktu widzenia zarzutów odwoławczych istotne znaczenie ma fakt, że przyczynienie kwalifikowane jest jako element stanu faktycznego sprawy. Skuteczne zwlaczanie zarzutu przyczynienia czesto wymaga zaangażowania do sprawy lub porady adwokata z dobrej kancelarii prawnej.