Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Windykacja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Poręczenie

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Można poręczyć za dług przyszły, ale tylko do wysokości z góry oznaczonej - bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.

W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Zasada to może być jednak modyfikowana przez strony umowy. Przy klasycznym poręczeniu wierzyciel może według swojego wyboru dochodzić należnego roszczenia bezpośrednio od poręczyciela. W takim wypadku poręczyciel powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Co istotne, poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela.

Zapłata długu przez poręczyciela w stosunku do wierzyciela zwalnia z tego obowiązku również dłużnika. Poręczyciel jednocześnie nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty - tym samym może dochodzić od dłużnika głównego zwrotu spłaconego świadczenia. Nasze Kancelarie prawnicze w Lublinie świadczą usługi prawne dotyczące realizacji oraz obalania roszczeń skierowanych wobec poręczyciela w sprawach sądowych.