Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
OFERTA
E - usługi

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Indywidualna e- usługa prawna

W celu otrzymania pomocy prawnej za posrednictwem poczty e-mail należy skierować do Kancelarii wstępne zapytanie obejmujące adekwatny opis stanu faktycznego oraz problem prawny. W formularzu nie należy podawać danych osobowych, ani danych poufnych. Wysłanie zapytania wstępnego jest nieodpłatne, tym samym również nie obliguje Kancelarii do odpowiedzi na propozycję i sporządzenia informacji zwrotnej.

Jeżeli zachodzi możliwość podjęcia się zlecenia przez Kancelarię przekazuje ona Klientowi w terminie 2 dni roboczych wiadomość zwrotną z informacją dotyczącą warunków realizacji zlecenia. Kancelaria może również zwrócić się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji istotnych dla dokonania oceny zlecenia. Jeżeli Klient akceptuje przedstawione warunki udziela Kancelarii zlecenia poprzez dokonanie przelewu kwoty wynagrodzenia określonego w wiadomości zwrotnej. Po otrzymaniu przelewu Kancelaria realizuje zlecenie w ustalonym zakresie i w terminie. Przedmiot zlecenia w postaci skanu lub wersji edytowalnej przekazywany jest Klientowi.

Po zapoznaniu się z wynikiem prac Klient ma możliwość zgłoszenia pytań uzupełniających - w zależności od ich rodzaju objęte są one zakresem aktualnego zlecenia lub stanowią nową usługę. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. W pozostałym zakresie do usługi, w tym do zasad rozwiązania umowy, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym regulacje Kodeksu Cywilnego.