Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Rodzinne

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Uregulowanie spraw majątkowych po rozwodzie

Formalne rozwiązanie małżeństwa nie zamyka zazwyczaj tematu skomplikowanych relacji majątkowych łączących byłych małżonków. Standardem pozostaje majątkowa wspólność małżeńska, co w przypadku rozpadu małżeństw z długoletnim stażem oznacza często konieczność dokonania sprawiedliwego podziału składników majątku o znacznej wartości. W takim wypadku kwestia ta nie rozstrzyga się w trakcie sprawy rozwodowej, a wymaga dalszej inicjatywy - sądowej lub negocjacyjnej.

Główną trudność tego przedsięwzięcia należy upatrywać choćby we wzajemnym przenikaniu się składników majątkowych należących do majątku wspólnego oraz do majątków osobistych. O ile przed rozwodem działania takie są tolerowane i zachodzą płynne, o tyle po rozwodzie powstaje potrzeba dokładnego określenia ich skali i oddziaływania, często z perspektywy kilkudziesięciu lat wstecz. Bez pomocy prawnika - radcy prawnego lub adwokata od spraw rozwodowych i majątkowych - dokonanie obiektywnie prawidłowych ustaleń w tym zakresie może być obarczone dużym marginesem błędu.

Sprawę komplikuje także potrzeba ustalenia nierównych udziałów poszczególnych małżonków w majątku wspólnym oraz trafne ujęcie nakładów na poszczególne majątki - w kontekście możliwości żądania ich zwrotu. Nawet jeżeli strony nie decydują się na sprawę sądową i zamierzają rozwiązać temat u notariusza, to również w toku negocjacji konieczne może być zasięgnięcie porady u doświadczonego prawnika z Kancelarii w Lublinie.