Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Ograniczone prawa rzeczowe

Przepisy przewidują zamknięty katalog ograniczonych praw rzeczowych, które przyznają określone uprawnienia osobom trzecim w stosunku do cudzej rzeczy lub prawa. Prawa rzeczowe umożliwiają korzystanie z rzeczy w oznaczonym zakresie lub dają możliwość łatwiejszego zaspokojenia wierzyciela z tej rzeczy w przypadku egzekucji. Szereg przepisów przewidzianych dla własności ma odpowiednie zastosowanie również dla ograniczonych praw rzeczowych (np. ochrona tych praw). Co do zasady także do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności, niemniej forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia.

W codziennych stosunkach sąsiedzkich szczególną rolę odgrywają służebności. Treść tego prawa polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie prawa własności. Do najbardziej powszechnych rodzajów służebności należy: służebność drogi koniecznej i służebność mieszkania. Z mnogości wariantów dobre rozwiązanie nieraz powinien zawsze zawczasu podpowiedzieć prawnik z Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej z Lublina.