Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Ochrona lokatorów

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi regulację szczególną wobec kodeksowych postanowień o najmie lokali. Powołany akt prawny wprowadza bezwzględnie obowiązujące normy kształtujące wzajemne prawa oraz obowiązki właścicieli i lokatorów, przy czym dotyczy tylko lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Zagadnieniem kluczowym dla obu stron umowy są przepisy związane z ustalaniem stawek czynszu. Ustawowa regulacja jest w tym zakresie dość rozbudowana, niemniej posługuje się zwrotami nieprecyzyjnymi (np. "godziwy zysk"), co zawsze wymusza odniesnienie wykładni do konkretnego stanu faktycznego i może wymagać pomocy adwokata z Kancelarii w Lublinie. Kolejna obwarowana wieloma ograniczeniami kwestia to zasady wypowiadania stosunku prawnego będącego podstawą używania lokalu, gdzie wprowadzono zamkniętą listę zdarzeń, których zaistnienie uprawnia właściciela do wypowiedzenie takiej umowy.

Stosunkowo nową instytucją jest najem okazjonalny - bardziej sformalizowany, ale zapewniający większe możliwości właścicielom lokali. Wprowadzane są tutaj rozwiązania szczególne, wyłączające stosowanie wielu ogólnych postanowień omawianej ustawy. Największe praktyczne znaczenie ma uproszczony sposób przeprowadzenia eksmisji lokatora, który bezprawnie zajmuje mieszkanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu najmu.