Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Prawo Spółek

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Kancelaria Prawa Spółek:

Prawo spółek

Pomoc Kancelarii prawnej w ramach szerokiego spektrum prawa spółek obejmuje przede wszystkim usługi z zakresu obsługi prawnej firm, tj :

  • tworzenia spółek prawa handlowego (zawiązanie, rejestracja w KRS)
  • funkcjonowanie i organizacja wewnętrzna spółek - regulaminy organów spółek
  • ramy prawne sfery zarządzania spółką, odpowiedzialność członków zarządu
  • zwoływanie i legalność przebiegu posiedzeń organów stanowiących - opracowywanie projektów uchwał
  • prawa i obowiązki wspólników i akcjonariuszy, prawa wspólników mniejszościowych, dywidenda
  • zaskarżanie uchwał do sądu powszechnego
  • przekształcanie, łączenie i podział spółek

Służymy również pomocą prawną w zakresie problematyki funkcjonowania spółek prawa cywilnego.

Zlecona Kancelarii prawnej w Lublinie usługa może obejmować również obecność i doradztwo adwokata bądź radcy prawnego w zakresie prawidłowości zwoływania i przebiegu zgromadzenia wspólników / nadzwyczajnego zgromadzenia.