Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Proces gospodarczy

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Stała obsługa w przedmiocie powództw w EPU

Dla podmiotów masowo dochodzących roszczeń opartych na podobnej podstawie faktycznej i prawnej Kancelaria oferuje usługę opracowywania i składania pozwów w EPU przez profesjonalnego pełnomocnika. Udział adwokatów lub radcy prawnego Kancelarii przy opracowywaniu pozwu gwarantuje również optymalny sposób naliczenia odsetek.

W zależności od ilości pozwów w miesiącu wynagrodzenie ryczałtowe Kancelarii z tytułu świadczonej usługi wynosić może przy najprostszych stanach faktycznych nawet 20 zł netto za pozew (niezależnie od dochodzonej kwoty) + premia za sukces (w postaci uprawomocnienia się nakazu) ustalana jako określony procent od kwoty kosztów zastępstwa sądowego. Te ostatnie koszty wypłacane są dopiero po ich ściągnięciu, a ich suma pomniejszana jest o już zapłacony ryczałt. Cały koszt usługi prawnej zostaje zatem ostatecznie przerzucony na dłużnika. Płatność ryczałtu następuje natomiast w okresach miesięcznych z dołu i uzależniona jest od ilości zgłoszonych do systemu pozwów. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego i podjęciu decyzji o dalszym prowadzeniu sprawy w sądzie wymagana jest odrębna umowa zlecenia. Zazwyczaj w interesie klienta niezbędna jest na tym etapie także ponowna weryfikacja sprawy - w tym na podstawie treści sprzeciwu. Niekiedy bowiem okoliczności mogą przemawiać za uznaniem, że dalsze kontynuowanie sprawy jest bezzasadne.

Sprawy jednostkowe rozliczane są zaś tak jak zwyczajne sprawy sądowe, przy czym płatność honorarium kancelarii może być rozłożona na raty przyporządkowane kolejnym etapom postępowania.