Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Nieuczciwa Konkurencja

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Kancelaria Prawa Konkurencji:

Nieuczciwa konkurencja

W ramach obrotu gospodarczego przedsiębiorcy bardzo często stykają się z niedozwolonymi praktykami stanowiącymi czyny nieuczciwej konkurencji. Są to w szczególności : wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa lub towarów i usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, a także nieuczciwa lub zakazana reklama.

Kancelaria radcowska i adwokacka w Lublinie zapewnia usługi prawne firmom w zakresie:

  • dochodzenia w imieniu przedsiębiorców roszczeń przeciwko podmiotom dopuszczających się czynów nieuczciwej konkurencji - w szczególności żądań w przedmiocie zaniechania tych działań czy naprawienia wyrządzanej z tego tytułu szkody
  • ochrony interesów osób, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne związane z naruszeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Kancelaria prawna z Lublina oferuje również pomoc prawną w zakresie zarzutów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, czy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, co obejmuje reprezentację przedsiębiorcy w ramach postępowań antymonopolowych oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych toczonych przed Prezesem UOKiK (sprawy sądowe).