Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Prawo Spadkowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Nabycie i odrzucenie spadku

Powołanie kogoś do spadku w testamencie lub zaliczenie do kręgu spadkobierców ustawowych nie oznacza jeszcze, że dana osoba nabędzie przypisany jej udział w spadku. Spadkobierca może bowiem przyjąć spadek bądź go odrzucić. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Samo przyjęcie również może mieć postać przyjęcia spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź zakładać ograniczenie tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Z uwagi na daleko idące skutki prawne jakie wiążą się z taką decyzją, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie takie nie może być bowiem odwołane. Wyjątkowo - jeżeli zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, można uchylić się od jego skutków. Uchylenie takie wymaga zatwierdzenia przez sąd.

 Niezwykle istotne znaczenie praktyczne ma norma ustawowa, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.