Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Koszty sądowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Koszty sądowe

Należy mieć świadomość, że obok głównego zagadnienia prawnego, które jest rozpoznawane w ramach postępowania sądowego, aspektem dodatkowym każdej sprawy jest również problematyka kosztów sądowych. Sens zainicjowania określonej sprawy lub prowadzony sposób obrony powinien być więc zawsze zweryfikowany przez profesjonalistę, jako że skupiając się na meritum sporu strony zazwyczaj pomijają szerszą perspektywę konsekwencji wynikających z ewentualnej porażki.

Szczególnie widoczne jest to w przypadku spraw cywilnych, której zainicjowanie oraz prowadzenie (zwłaszcza powoływanie określonych wniosków dowodowych) wymaga już na wstępie wyłożenia określonych kwot na pokrycie opłat sądowych lub zaliczek. Właściwe rozliczenie kosztów sądowych wiąże się jednak z ostatnią fazą każdego postępowania, jako że to dopiero wynik sprawy bezpośrednio determinuje sposób końcowego obciążenia nimi poszczególnych stron. Zasadą jest założenie, że strona przegrywająca powinna zwrócić przeciwnikowi, którego racje zostały uwzględnione przez sąd, wszystkie poniesione przez niego w ramach postępowania wydatki niezbędne dla osiągnięcia pozytywnego rozstrzygnięcia. Dotyczy to także kosztów zastępstwa procesowego, a zatem ryczałtowo określonej równowartości honorarium fachowego pełnomocnika procesowego. Pochopne rozszerzanie powództwa lub kierowania na drogę sądową całkowicie bezzasadnych roszczeń, przekłada się bezpośrednio na obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, który przy dużych wartościach przedmiotu sporu generuje dodatkowe obciążenie dla przegrywającego liczone w tysiącach złotych. Istnieje również kilka wyjątków od wskazanej na wstępie zasady, jako że obok samego rezultatu postępowania, sąd powinien także ocenić zachowanie obu stron oraz okoliczności wytoczenia i prowadzenia danej sprawy.