Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
O NAS
Doświadczenie

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Doświadczenie i wiedza

Adwokat Dorota Janowska - Kunicka od wielu lat prowadzi praktykę w kancelarii prawnej w Lublinie, świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego. Bezpośrednia styczność z codziennymi problemami prawnymi klientów zapewnia jej przekrojowe i kompleksowe podejście przy dostrzeganiu i przeciwdziałaniu zarówno istniejącym, jak i potencjalnym ryzykom prawnym. Duży odsetek prowadzonych zleceń dotyczy spraw o zasiedzenie, rozwód, spraw spadkowych i odszkodowawczych, lokalowych oraz prawa pracy. W praktyce karnej obejmuje to też przestępstwa gospodarcze, czy oszustwa. Przez dłuższy czas realizowała także obsługę prawną gminy. Przejawia bardzo obowiązkowe i skrupulatne podejście do swojej pracy, nigdy nie zostawia niczego na ostatnią chwilę. Autentyczne zaangażowanie w wykonywanie zawodu.

Mecenas Aleksander Kunicki rozpoczynał karierę zawodową w kancelarii prawnej specjalizującej się w procesach odszkodowawczych, przez co bardzo często działał jako pełnomocnik procesowy. Nadal swobodnie porusza się w aspektach prawa procesowego i procedury cywilnej. Wcześniejsze zatrudnienie w Instytucie PAN umożliwiło mu zdobycie doświadczenia w zakresie sfery B+R. Obecna aktywność w ramach dużej korporacji jest zaś stałym źródłem praktyki dotyczącej szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego - w tym prawa konkurencji, czy zamówień publicznych oraz compliance. Szczególne zainteresowanie pokłada w prawie kontraktów oraz płaszczyźnie ICT i e-commerce, jak również innych zagadnieniach, gdzie liczy się przenikliwość, kreatywność i analityczne myślenie. Zna realia gospodarcze wpływające na zagadnienia prawne, mocno osadzony w płaszczyźnie B2B oraz praw konsumenta. Entuzjasta sformalizowanego postępowania gospodarczego.

Szerszy rys praktyki został przedstawiony w zakładce "Prawo Branżowe".

Mecenas Janowska - Kunicka, adwokat Lublin, zdobywała szlify w kancelarii procesowej oraz prowadzącej obsługę prawną przedsiębiorców. W konsekwencji posiada bardzo duże doświadczenie procesowe. Zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. Mnóstwo prowadzonych spraw to sprawy z zakresu prawa rodzinnego - głównie rozwody, prawa spadkowego - spory o zachowek, sprawy dotyczące nieruchomości (podział, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spory sąsiedzkie, eksmisje). Udziela wielu porad prawnych, wskazuje na mocne i słabe strony poszczególnych aspektów, prowadzi negocjacje ugodowe oraz podejmuje inne działania z zakresu pomocy prawnej, które często umożliwiają uniknięcie eskalacji sporu i drogi sądowej. Z sukcesem prowadziła także sprawy w sądach pracy, jak i sprawy ubezpieczeniowe. Staje także przed sądami administracyjnymi. Ma na koncie kilka pozytywnych wyroków odszkodowawczych. Mecenas Kunicki skupia się przede wszystkim na szeroko rozumianym prawie cywilnym. Szczególnie często ma okazję poszerzać swoje doświadczenie w zawodzie prawnika, w zakresie prawa kontraktów. Współtworzył, opracowywał i opiniował szereg przeróżnych umów i wzorców umownych, w tym umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, regulaminy sprzedaży i portali usługowych e-commerce, licencje w zakresie programów komputerowych, umowy z zamówień publicznych, umowy wdrożeniowe, umowy na dostawy produktów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy ramowe, umowy sponsoringowe, umowy na opracowanie wniosków o dofinansowanie, umowy konsultingowe i doradcze, umowy najmu (okazjonalnego). Jest to jednak tylko fragment jego zainteresowań zawodowych i praktyki w Lublinie. Dobrze porusza się w aspektach prawa proceduralnego, sporządzał wiele pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, skarg kasacyjnych. Bronił interesów stron w sporach z UOKiK i URE - przed warszawskim SOKiK. Skutecznie uzyskał wpis klauzuli niedozwolonej w OWU dużego ubezpieczyciela. Wielokrotnie występował też w postępowaniach spornych - o zapłatę, w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Skutecznie doprowadził do upadku testamentu ustnego. Wspierał zamawiającego w procedurze przygotowania i przeprowadzenia postępowania, uczestniczył w postępowaniach przed KIO. Często opiniuje procedury, dbając o ich racjonalny układ i jednolitość nomenklaturową. Prowadził sprawy wynikające z kompetencji UOKiK, dobrze orientuje się w prawie konsumentów. Zajmuje się także windykacją i egzekucją.