Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
KONSUMENCI
Nieruchomości

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Eksmisja z lokalu

Przymusowa realizacja obowiązku opróżnienia lokalu rodzi szereg problemów natury formalnej i praktycznej. Regulacje ogólne objęte kodeksem postępowania cywilnego nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami szczególnymi, które kształtują zasady ochrony praw lokatorów. Jednym z przejawów tej zależności jest np. obowiązek rozpatrzenia przez sąd przesłanek warunkujących powstanie uprawnienia lokatora do otrzymania lokalu socjalnego. Aspekt ten bezpośrednio wpływa na przebieg i skuteczność późniejszej egzekucji.

Przed podjęciem bardziej konkretnych działań komornik wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie. Następnie komornik ustala, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, oraz ustala sytuację rodzinną dłużnika. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje taki tytuł prawny, komornik występuje do gminy miejsca położenia lokalu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę. Z uwagi na możliwą w tym zakresie inicjatywę wierzyciela zasadne może być uprzednie konsultowanie ścieżki postępowania z prawnikami z Kancelarii prawniczych (adwokackiej lub radcowskiej).