Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Prawo Branżowe

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 502-66-39-36

Reklama i promocja

Działalność gospodarcza agencji reklamowych i PR opiera się przede wszystkim na zróżnicowanych umowach cywilnoprawnych - umowach zlecenia i o dzieło. Obok typowych aspektów prawa zobowiązań profesjonalny obrót wymusza również uwzględnianie bardziej szczegółowych regulacji dotyczących prawa autorskiego, dóbr osobistych lub zakazów wynikających z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria prawna w Lublinie zapewnia pomoc prawną w konsultowaniu i przygotowywaniu przeróżnych umów z omawianego zakresu, co obejmuje przede wszystkim :

  • umowy sponsoringowe - szczegółowo warunkujące zasady i wymogi współpracy w przedmiocie zabezpieczenia interesów sponsora,
  • umowy o dzieło, w tym porozumienia dotyczące przeniesienia lub korzystania z praw autorskich do utworów, w szczególności utworów audiowizualnych, umowy producenckie - muzyczne i filmowe oraz umowy dotyczące artystycznych wykonań,
  • kierunkowe umowy darowizny - jako pośredniej formy promocji i budowania wizerunku,
  • opracowywanie regulaminów i zasad promocji lub konkursów, w tym konkursy z nagrodami przeznaczonymi dla konsumentów,
  • szeregu umów z podwykonawcami i umowy o pracę, w zakresie reklam i produkcji muzycznej, graficznej, audiowizualnej, multimedialnej i internetowej,
  • umowy dotyczące organizacji wydarzeń - w tym umowy najmu, umowy z wykonawcami.