Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
PRZEDSIĘBIORCY
Prawo Internetu

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Spory o rejestrację domen internetowych

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji jest powołany do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej. Sprawy są przypisywane właściwości Sądu na mocy klauzuli arbitrażowej, czyli pisemnej umowy między stronami sporu powstałego w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie "pl". Jest to efektywny tryb zwalczania naruszania interesów przedsiębiorców, których prawa zostały naruszone rejestracją domeny. Na orzeczenie sądu przysługuje w ściśle określonych wypadkach skarga do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Postępowanie polubowne jest co do zasady dobrowolne, niemniej jeżeli jedna ze stron nie podpisze Klauzuli Arbitrażowej, postępowanie przed Sądem Polubownym nie zostanie wszczęte, o czym Sąd niezwłocznie informuje NASK - podmiot zarządzający rejestrem nazw domen internetowych w domenie "pl". Sankcja za taką odmowę ukryta jest w regulaminie NASK, który przedsiębiorca zaakceptował rejestrując domenę z końcową "pl". Niepodpisanie zapisu powoduje bowiem rozwiązanie umowy w przedmiocie rejestracji domeny po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu.

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi oraz sądami powszechnymi w sprawach związanych z rejetracją domen internetowych, co oferuje doradztwo, przygotowanie stanowiska prawnego i reprezentację Klienta.