Lubelskie Kancelarie

Adwokat i radca prawny, praktyka w Lublinie - ul. Chopina 5/1 (parter)

Kancelaria Adwokacka Dorota Janowska-Kunicka
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Kunicki

Porady prawne w Lublinie - w szczególności : prawo rodzinne, spadkowe, pracy i prawa konsumentów
O NASOFERTABLOG O PRAWIEKONTAKT
SPRAWA SĄDOWA
Pełnomocnik "z urzędu"

LUBELSKIE KANCELARIE
usługi pomocy prawnej
Lublin ul. Chopina 5/1

Kontakt z prawnikiem:
tel. 503-62-35-46

Zastępca procesowy z urzędu

Osoby niezamożne mają możliwość ubiegać się o pełnomocnika z urzędu, a co więcej w takim wniosku można wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego. Przed złożeniem takiego imiennego wniosku należy jednak uprzednio telefonicznie uzgodnić zasadność jego złożenia z konkretnym prawnikiem i streścić przedmiot sprawy - tak aby znaleźć dyspozycyjnego specjalistę w danym zagadnieniu. Wniosek składa się we właściwym sądzie.

Postępowanie cywilne

Wniosek o ustanowienie adwokata (radcy prawnego) zgłasza się wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno. Do wniosku dołącza się oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

Postępowanie sądowoadministracyjne

Prawo pomocy obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego i może zostać przyznane stronie na wniosek, obejmujący dane o stanie majątkowym, rodzinnym oraz oświadczenie o niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z fachowym pełnomocnikiem.

Postępowanie karne

Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.